W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Deklaracja dostępności

Miejski Ośrodek Kultury w Policach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do podmiotowej strony Biuletynu Informacji Publicznej: BIP - Miejski Ośrodek Kultury w Policach .

Data publikacji strony internetowej: 2023-07-06.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-29.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2021-03-29.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • Pliki PDF oraz wzory dokumentów zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy, przez co nie można dokonać audiodeskrypcji.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-29.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Miejski Ośrodek Kultury w Policach .

Dodatkowe informacje oraz spis skrótów klawiaturowych

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Podmiotowa strona BIP została zaprojektowana tak, aby jak największa liczba użytkowników mogła z niej swobodnie korzystać używając różnych systemów operacyjnych i różnych przeglądarek. Dla osób słabowidzących przeznaczona jest wersja tekstowa oraz wersja o zwiększonym kontraście. Możliwa jest też zmiana wielkości czcionki tekstu w opublikowanych artykułach.

Oprócz myszki po witrynie można się poruszać za pomocą klawiatury. Klawisz "TAB" przesunie fokus do każdej z opcji nawigacji lub linków na ekranie. Kombinacja klawiszy Shift+TAB cofnie fokus na poprzedni element nawigacji. Naciskając Enter nastąpi przejście do zaznaczonego odnośnika. Używając strzałek "w dół" i "w górę" można przewijać stronę.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o informację. Osobą odpowiedzialną jest Paulina Wasikowska. Kontakt: mok@mokpolice.pl, tel. 91 31 21 055. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Za rozpatrywanie uwag i wniosków dotyczących dostępności cyfrowej BIP - Miejski Ośrodek Kultury w Policach odpowiada Paulina Wasikowska, mok@mokpolice.pl, tel.91 31 21 055.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich (Link otwierany w nowym oknie)

Dostępność architektoniczna

Informacja o dostępności architektoniczno-informacyjnej siedziby podmiotu 
publicznego dla osób niepełnosprawnych:
Kontakt z Miejskim Ośrodkiem Kultury możliwy jest w szczególności przez: 
- kontakt telefoniczny na numer telefonu: (91) 312 10 55
- korzystanie z poczty mailowej: mok@mokpolice.pl
- przesyłanie faksów na numer telefonu: (91) 312 76 65
- na platformę ePUAP – /mokpolice/domyslna
- korespondencję pisemną na adres: Miejski Ośrodek Kultury, ul. Siedlecka 1a, 72-010 Police

Budynek: Miejski Ośrodek Kultury ul. Siedlecka 1a, 72-010 Police
Do budynku prowadzą schody oraz podjazd znajdujący się po prawej stronie głównego 
wejścia. Przy wejściu do budynku po lewej stronie znajduje się recepcja w której można uzyskać wszelkie informacje o kierunku dojścia do poszczególnych pomieszczeń w Miejskim Ośrodku Kultury. 
Parter budynku jest wyposażony w platformę umożliwiającą wjazd osób 
niepełnosprawnych na piętro (z udźwigiem do 225 kg). Przy platformie jest zainstalowany dzwonek, który umożliwia zgłoszenie potrzeby korzystania z urządzenia. 
Platforma obsługiwana jest przez pracownika MOK. 
Budynek wyposażony jest w dwie toalety dla osób niepełnosprawnych znajdujące się na 
parterze oraz na piętrze. Oznaczone są także pierwsze stopnie schodów kolorem 
czarno-żółtym. Przed budynkiem Miejskiego Ośrodka Kultury są wyznaczone dwa miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych.
Do budynku można wejść z psem przewodnikiem i asystującym.
W budynku nie ma oznaczeń alfabetem Braille’a, nie ma pętli indukcyjnych dla osób z 
niepełnosprawnością słuchu, brak oznaczeń kontrastowych dla osób niewidomych i 
słabowidzących, nie ma również możliwości komunikowania się językiem migowym. 

Budynek: Centrum Informacji Turystycznej i Kulturalnej, Plac Chrobrego , 72-010-Police
Budynek nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych, słabowidzących oraz słabosłyszących.
W drzwiach wejściowych znajduję się wysoki próg.
W budynku brakuje windy, nie ma podjazdu dla osób niepełnosprawnych.
Brak oznaczeń oraz miejsc parkingowych.
Nie ma języka Braille’a, brak tłumacza migowego, brak pętli indukcyjnej.
Budynek nie jest wyposażony w toaletę.
Do budynku można wejść z psem przewodnikiem i asystującym. 

Budynek: Transgraniczny Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Zalesiu, Zalesie 1, 72-004 Tanowo
Do budynku prowadzi pięć wejść od strony parkingu, bezpośrednio z poziomu chodnika. 
Wejście główne oraz cztery pozostałe mają minimalny próg.
Nad wejściami nie ma dźwiękowego systemu naprowadzającego osoby niewidome i słabowidzące.
Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.
W budynku jest dźwig CIBES A 5000 (udźwig Q 400 KG/5 osób).
Dla osób poruszających się na wózkach są dostępne korytarze i pomieszczenia na parterze i pierwszym piętrze.
W budynku nie ma tablic z drukiem powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Wejście na taras widokowy dostosowane jest dla osób niepełnosprawnych.
Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze.
Na parkingu nie wyznaczono miejsc dla osób niepełnosprawnych.Teren, ścieżki oraz Ogród Zmysłów dostosowane są dla osób niepełnosprawnych. 
Do budynku i wszystkich dostępnych pomieszczeń można wejść z psem asystującym.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
W Ogrodzie Zmysłów zamieszone są tabliczki informacyjne z oznaczeniami w alfabecie Braille’a.
Przed wejściem do Ogrodu Zmysłów jest tabliczka z mapą ogrodu z oznaczeniami w alfabecie Braille’a.
Budynek nie posiada oznaczeń w alfabecie Braille’a.
Oznaczenia kontrastowe znajdują się na schodach w budynku.
Prezentacje oraz stanowiska w Sali Ekosystemów dostosowane są dla osób słabowidzących i niewidomych.
Nie ma możliwości skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza języka migowego.

Budynek: Miejski Ośrodek Kultury w Policach, filia w Trzebieży, ul. Wkrzańska 19a, 72-020 Trzebież
Filia MOK mieści się na parterze Szkoły Podstawowej w Trzebieży. 
Wjazd na teren posesji - od ulicy Wkrzańskiej. 
Brama i furtka pozostają otwarte w godzinach pracy ośrodka. 
Parking posiada dwa miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych.
Wejście do budynku posiada podjazd dla osób poruszających się na wózkach. 
Drzwi wejściowe – skrzydłowe, otwierane na zewnątrz. 
Wszystkie pomieszczenia wewnątrz, położone są na jednym poziomie i nie mają barier w postaci progów, stopni. 
Posadzki są gładkie – nie posiadają wypustek, wypukłości czy ścieżek ułatwiających poruszanie się osób niewidzących.
Toaleta wyposażona jest w poręcze i uchwyty dla osób niepełnosprawnych.

Aplikacje mobilne

Nie dotyczy.