Zarządzenie nr 12/2017dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Policachz dnia 29 sierpnia 2017w sprawie opłat za zajęcia Amatorskiego Ruchu Artystycznego /zespoły, grupy, warsztaty, zajęcia indywidualne/ na rok szkolny 2017/2018

Zarządzenie nr 12/2017
dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Policach
z dnia 29 sierpnia 2017


w sprawie opłat za zajęcia Amatorskiego Ruchu Artystycznego /zespoły, grupy, warsztaty, zajęcia indywidualne/ na rok szkolny 2017/2018

  
Z a r z ą d z e n i e   nr  12/2017
 
 
dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Policach z dnia 29.08.2017r. w sprawie opłat za zajęcia Amatorskiego Ruchu Artystycznego /zespoły, grupy, warsztaty, zajęcia indywidualne/  na rok szkolny 2017/2018
 
§ 1. 
 
1.      ognisko baletowe           -    80,00 zł. miesięcznie
2.      zajęcia plastyczne          -    45,00 zł.   – „ –
3.      nauka gry na perkusji     - 120,00 zł.   – „ –
4.       zajęcia wokalne            -    30,00 zł.   – „ -         
5.      „Smokuś”                       -      5,00  zł. /za 1 zajęcia, 40,00 zł. miesięcznie
6.      zajęcia z astronomii       -     30,00 zł. miesięcznie
7.      warsztaty mix-media      -    40,00 zł. dzieci, 50,00 zł. dorośli za wejście
8.      warsztaty foto                 -    40,00 zł. miesięcznie
9.      warsztaty kulinarne        -     30,00 zł. za wejście
10.  warsztaty ceramiczne Zalesie:
- dla członków Stowarzyszenia Nest Art. – 100,00 zł. za 3 spotkania
- dla pozostałych osób – 130,00 zł. za 3 spotkania
- dla dzieci – 40,00 zł
             11. warsztaty ceramiczne MOK – 40,00 zł. miesięcznie
             12. wynajem sali prób – 30,00 zł. miesięcznie
 
§ 2. 
 
               Opłaty za rodzeństwo – pierwsze dziecko 100% odpłatności, drugie i każde następne
               dziecko 50% odpłatności.
               Dzieci pracowników MOK-u  uczęszczają na zajęcia bezpłatnie w przypadku zajęć
               grupowych, w zajęciach indywidualnych przysługuje 50% odpłatności.
               W przypadku usprawiedliwionej nieobecności dziecka trwającej więcej niż pół miesiąca –  
               zwolnienie z opłat w danym miesiącu.
 
§ 3. 
 
Dopuszcza się możliwość jednorazowej opłaty za okres od września do czerwca z 10% bonifikatą, warunkiem jest wpłata należności do końca września.
Opłaty można uiszczać: 
  1. przelewem na nr konta 84 1240 3927 1111 0010 6049 5494, w tytule należy podać nazwę grupy lub zajęć oraz imię i nazwisko dziecka. 
  2. gotówką w recepcji MOK-u. 
Wpłat należy dokonywać do 10-go danego miesiąca, ewentualne odpisy za usprawiedliwione nieobecności dokonywane będą w m-cu następnym.
Honorujemy karty dużej rodziny.
 
§ 4. 
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
                                                                                                       ..............................................
                                                                                                                         /podpis dyrektora
 
                                                                                                         
 
 
 

metryczka


Opublikował: Maciej Kęsy (1 września 2017, 12:49:55)

Ostatnia zmiana: Maciej Kęsy (1 września 2017, 13:10:06)
Zmieniono: Zmiana cen

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2024