Przetargi rozstrzygnięte z 2018 roku

Przetargi aktualne (0)  |  Przetargi w toku (0)  |  Przetargi rozstrzygnięte (1)  |  Przetargi unieważnione (1)

Przetargi o pozycjach 1 - 1 (z 1)zamówienie na:

Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania pn. „Przebudowa Sali Widowiskowej wraz z innymi pomieszczeniami Budynku Miejskiego Ośrodka Kultury przy ul. Siedleckiej w Policach” wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego

zamawiający: Miejski Ośrodek Kultury w Policach
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 545177-N-2018
wartość: poniżej kwot określonych na podst. art. 11 ust. 8 ustawy PZP
termin składania ofert: 30 kwietnia 2018  12:00
wynik postępowania: Zawiadomienie o wyborze zostało zamieszczone w załączniku. 

Przetargi o pozycjach 1 - 1 (z 1)