Plan postępowań o udzielenie zamówień Miejskiego Ośrodka Kultury w Policach w 2018 roku podlegających ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych


LP.PRZEDMIOT
ZAMÓWIENIA
ORIENTACYJNA
WARTOŚĆ
ZAMÓWIENIA
PRZEWIDYWANY
TRYB
POSTĘPOWANIA
RODZAJ
ZAMÓWIENIA
(DOSTAWA, USŁUGA, ROBOTA BUDOWLANA)
PRZEWIDYWANY
TERMIN WSZCZĘCIA POSTĘPOWANIA - KWARTAŁ
UWAGI
1.Wykonanie dokumentacji projektowej dla przebudowy sali widowiskowej w budynku Miejskiego Ośrodka Kultury przy
ul. Siedleckiej 1a
w Policach
210 000 zł bruttoPrzetarg nieograniczonyUsługiI kwartałPolice, 1.02.2018
Kierownik Zamawiającego

metryczka


Wytworzył: Maciej Kęsy (1 lutego 2018)
Opublikował: Maciej Kęsy (6 lutego 2018, 14:05:31)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 6505